ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

อาทิ - น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% 5W-30,5W-40

-เครืองยนต์รุ่นใหม่ เช่นคอมมอนเรล เกรด 10W-30

- น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ทั่วไป เกรด 15W-40

- น้ำมันเครื่องเกรดสำหรับรถใช้งานหนัก 20W-50

แสดง 1-12 จาก 162 รายการ