ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์

���������������������������������

ยางหุ้มเพลา เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ปกป้องหัวเพลาขับและจาระบีในหัวเพลาขับไม่ให้ออมา ถ้าขาดหรือเสื่อมสภาพจะมีพลเสียต่อหัวเพลา ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ