ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์

ผลิตภัณฑ์ เชลล์

฿0.00
น้ำมันเครื่อง เชลล์
  • หมวดหมู่ : แบรนด์สินค้า
  • รหัสสินค้า : 000408

รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์ เชลล์

น้ำมันเครื่องยนต์ เบนซิน 

- Helix ULTRA 0W-40 SN (สังเคราะห์)  ราคา 1,900.-

- Helix HX8 5W-40 SN (สังเคราะห์)  ราคา 1,200.-

- Helix HX8 0W-20 SN (สังเคราะห์) 3 ลิตร ราคา 650.- (ขวด1ลิตร 250.-)

- Helix HX7 5W-40 SN (กึ่งสังเคราะห์) 4ลิตร ราคา 780.-

- Hellix HX7G 10W-40 SN (กึ่งสังเคราะห์) 4 ลิตร ราคา 780.-

- Helix HX5 15W-40 (กึ่งสังเคราะห์) 4 ลิตร 

- Helix HX3G 20W-50 4 ลิตร 

- Helix HX3 เบอร์40 4ลิตร 

 ****************************************************************************************************************************

น้ำมันเครื่องยนต์ ดีเซล.

- ULTRA 0w-40 6+1ลิตร 2,600.-

DHX8 5W-30  (เทา) 6+1 ลิตร 1,450.-

DHX7 10W-30 (น้ำเงิน) 6 ลิตร 680.- (1ลิตร 170.-)

- DHX5 15W-40 (เหลือง) 6 ลิตร 580.-

- DHX3 20W-50 (แดง) 6 ลิตร 490.-

****************************************************************************************************************************

น้ำมันมันเบรค

DOT3  0.5ลิตร ราคา 90.-  , 1 ลิตร ราคา 180.-